Site toont Nederlandse providers/abonnementenSwitch naar Belgische providers/abonnementenSwitch naar Duitse providers/abonnementenOorsprong
Speedtest.nl is ontstaan in september 1999 om Kabelfoon gebruikers de mogelijkheid te geven hun internet snelheid te bepalen. Deze test groeide in korte tijd uit tot een succes binnen deze groep. De Speedtest.nl zoals u deze nu ziet is beschikbaar voor alle internetgebruikers in Nederland en draait inmiddels sinds half 2000.
Doelstelling
Speedtest.nl biedt gebruikers een objectieve mogelijkheid een aantal snelheidstesten uit te voeren. Deze gegevens worden opgeslagen in een database waardoor het mogelijk wordt dat gebruikers hun eigen gegevens kunnen raadplegen en er op een hoger niveau rapportages gemaakt kunnen worden.
Banners

120x60 234x60 468x60 
Betrouwbaarheid
Zoals met alle metingen is het van belang de waarde van deze getallen op de juiste waarde te schatten. Het is niet verstandig om absolute uitspraken over deze metingen te doen. De waarde van de metingen komt met name naar voren indien er veel metingen gedaan worden en er naar de relatieve resultaten gekeken wordt.
SpeedTest probeert daar waar mogelijk verantwoording af te leggen over de resultaten door altijd gegevens vrij te geven over het aantal metingen, aantal gebruikers en de gemeten afwijking in de resultaten.
Aansprakelijkheid
De makers van Speedtest.nl aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de resultaten van deze test. De hier geboden dienst wordt aangeboden op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Gegevensgebruik
De gegevens worden in eerste instantie ter beschikking gesteld van de gebruikers zelf. Dit gebeurt door middel van zowel inviduele als globale rapportages. Tevens is het mogelijk dat er met gebruikersgroepen afspraken gemaakt worden over het verstrekken van gedepersonaliseerde informatie. Dit gebeurt op dit moment met de vereniging Kabelfoon Gebruikers Groep en de Wanadoo Internet Gebruikers Groep.
Privacy
Persoonlijke gegevens van geregistreerde gebruikers zullen nooit ter beschikking gesteld worden aan derden. Voor interne rapportages zullen slechts tellingen op basis van locatie (GPS/postcode) en abonnementsvorm gemaakt worden. Verstrekken van gedepersonaliseerde meetgegevens aan derden zal alleen na toestemming van de gebruiker gebeuren.
  (c) 1999-2022 Speedtest.nl